Posted in Xét nghiệm ADN

Giới thiệu Nguyên Lý Phân Tích ADN Xác Định Huyết Thống

Năm 1956 Joe Hin Tjio và Albert Levan đã xác định chính xác ở người, trong nhân tế bào thể (tế bào lưỡng bội) có…

Continue Reading...