Tuyển đại lý hóa đơn điện tử

Giải pháp hóa đơn điện tử do Công ty Nhật King cung cấp, đáp ứng đầy đủ các thông tư, nghị định của pháp luật. Tại địa chỉ hoadonso.online
Đã áp dụng cho các tập đoàn, công ty lớn và trong năm 2017 và đầu năm 2018 áp dụng đại trà cho các doanh nghiệp nhỏ.
Nay công ty tuyển đại lý phân phối hóa đơn điện tử trên toàn quốc. Công ty, cá nhân nào đam mê kinh doanh lĩnh vực này.

Hoa hồng đại lý cao, giá hóa đơn thấp nên rất dễ kiếm hợp đồng.
Đặc biệt: miễn phí khởi tạo hệ thống phát hành hóa đơn và hóa đơn mẫu cho khách hàng.

Author: bao bao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *